نکات مهم در عضویت مدرس

1-بعد از پر کردن فرم زیر دو ایمیل دریافت می کنید.ابتدا ایمیل مربوط به تایید حساب را باز کنید و ایمیل خود را تایید کنید.سپس ایمیل دوم را باز کنید و در آن در قسمت تنظیم مجدد پسورد،پسورد خود را تنظیم کنید.

۲-بعد از تنظیم پسورد به سایت وارد نشوید و منتظر دریافت ایمیلی با عنوان پذیرش مدرس باشید بعد از دریافت این ایمیل می توانید به عنوان یک مدرس  از قسمت پشتیبانی بالای سایت وارد پیشخوان مدرسین شوید.

[wcpv_registration]