روان شناسی

روان شناسی

روان شناسی

روانشناسی علم مطالعه رفتار و ذهن انسان است. مباحثی مانند زبان بدن، مهارتهای ارتباطی، مهارت اعتماد به نفس، مهارت های ابراز وجود و بسیاری از این موارد جزو چهارچوب اساسی مورد بحث در علم روانشناسی هستند.

آزمون های نظام مهندسی

آزمون های نظام مهندسی

آزمون های نظام مهندسی ساختمان

وزارت راه وشهرسازي در اجراي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان، نسبت به برگزاري آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته مهندسي معماري بخشهاي(نظارت، طراحي و اجرا)، عمران بخش هاي(نظارت، محاسبات واجرا)، تاسيسات مکانيکي(طراحي و نظارت)، تاسيسات برقي(طراحي ونظارت)، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك در پایه سه اقدام مينماید.

تست هوش

تست هوش

تست هوش

IQ مخفف عبارت Intelligence Quantity است و معنای آن بهره هوشی است.در این بخش با توجه به رده های سنی مختلف امکان انجام تست هوش و سنجش آن وجود دارد.