ضبط از صفحه دسکتاپ (Recording screen)

ضبط از صفحه دسکتاپ یکی از کاربردی ترین روش ها برای انتقال دانش و آموزش در دنیای امروز است  وجود نرم افزار های مختلف در این زمینه سبب گسترش و بهبود روزبه روز این نرم افزار ها شده است.